Monday, July 23, 1984

I was born today

[Euskara] Egun gogorra izan duk. Ez diat idazteko gogorik.

[Castellano] Ha sido un día duro. No me apetece esribir ahora.

[English] It's been a hard day. I don't feel like writing now.